Rabu, 15 Oktober 2008

contoh surat pengantar

A.CONTOH SURAT PENGANTAR

RUKUN TETANGGA 001/013 GUGUS GANESHA
DESA TEGAL – KEC. KEMANG – TELAGA KAHURIPAN – BOGOR
GRIYAGANESHA BLOK F15/ 3 TELAGA KAHURIPAN-Ph.0251 611860 / HP 081584632304
===================================================================================

SURAT PENGANTAR
No : …………/SP/ RT 001/MEI/200
Bogor, …………………….20……
Kepada Yth,
…………………………..
………………………….
Di Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua RT.001 / RW 013 Gugus Ganesha, kecamatan Kemang, atas sepengetahuan Ketua RW 013 ,dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ………………………………………………………
Tempat Tanggal Lahir: ………………………………………………………
Status Pernikahan : Sudah / Belum / Duda / Janda *)
Jenis Kelamin : Pria / Wan ita *)
Bangsa / Agama :……………………………………………………….
Pekerjaan :……………………………………………………….
K T P . Nomor :……………………………………………………….
K.K Nomor :……………………………………………………….
Alamat : ………………… Ganesha, Blok ……..No ……..
Rt….. Rw…. Telaga Kahuripan Bogor

Yang bersangkutan menghadap untuk mengurus/membuat surat :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Demikian surat pengantar ini dibuat untuk menjadi bahan periksa serta tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua RW.013 Gugus Ganesha Ketua RT. 001/013

( B.SUKMO WIBOWO ) ( M.IMAM SHALAHUDIN )

*) Coret yang tidak perlu.

Tidak ada komentar: